Fotily jsme kalendář pro nadaci
MODRÝ HROCH

Nezisková organizace Nadační fond Modrý hroch byla založena 27. června 2005. Hlavní důvodem jejího vzniku byla skutečnost, že právě úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí ve věkové skupině 0–25 let.

Všechny aktivity