Cvičení pro děti Brno

pohybové kroužky pro děti a mládež

Sdělení

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, důležité informace ohledně pojištění dětí v rámci činnosti v SK AEROBIK CENTRUM BRNO (dále jen AC Brno).Dle všeobecných pojistných podmínek pojišťoven nemůže SK uzavřít takové pojištění ve prospěch dětí jako např. školy. Trenéři SK mohou uzavřít jistý druh, a to: pokud by se soudním řízením potvrdilo, že úraz zavinila trenérka, pak by bylo plnění pojistné události z pojistky trenérky. Jinak, pokud si úraz zaviní dítě samo (např. špatný doskok, zvrtnutí kotníku apod.), pojistka se na to, bohužel nevztahuje. Úrazové pojištění dětí pro cvičení a trénování v rámci sportovních oddílů je věcí rodičů a jejich rozhodnutí, zda dítěti úrazovou pojistku sjednají či nikoli.

Beru na vědomí:

  1. Při dlouhodobé nemoci ( deset týdnů a déle bez přerušení) má dítě nárok po předložení lékařské zprávy na vrácení 40% z nevyužité částky
  2. Za jednotlivé lekce, kterých se dítě nezúčastní, se částka nevrací.

 

Brno, 1.8.2015                                                                    PaedDr. Hana Toufarová, místopředseda

 

Vyjádření zákonných zástupců dítěte

  1. Souhlasím s tím, aby moje dítě navštěvovalo vybrané zájmové činnosti.
  2. Údaje o zdravotní způsobilosti, popř. o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školských služeb nebo vzdělávání. Údaje o tom zda dítě, žák nebo student je zdravotně znevýhodněn nebo postižen, včetně údaje o druhu postižení   ............................      (pokud je třeba vypište do poznámky v přihlášce).
  3. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte pouze pro nezbytné účely vyplývající ze zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon). Citlivé údaje jsou používány v souladu se zákonem.
  4. Souhlasím s fotografováním mého dítěte a s zveřejňováním fotografií v rámci propagace činnosti AC Brno.

 

Brno,   1.8.2015                                                                                  PaedDr. Hana Toufarová, místopředseda

 

U nás pro svoje děti vyberete to nejlepší.

Aerobik pro děti v ACBrno
Fit Dance pro děti v ACBrno

Váháte co pro svoje dítě vybrat?

Závodní oddíl nebo cvičení  v kroužku?

Přijďte a můžete lekce vyzkoušet. Pak bude rozhodování jednodušší.

Pro informace volejte 602 934 997.